ЖК Маршал

Район: ФМР
Категория: Бизнес класс
Сдача: 1-е полугодие 2020 г.
Цена за м2: 105 000 ₽/м2
Смотрите так-же